Språklig variation - YouTube. Språklig variation. Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device.

590

Språklig variation - YouTube. Språklig variation. Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device.

Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation." Språklig variation Inledning: Jag har valt att skriva om hur språksituationen i Sverige kommer att ändras om några hundra år för att se och jämföra hur samhället och världen kommer se ut och hur den kommer att ändras. Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till Termen språklig variation (eller helt enkelt variation) hänvisar till regionala, sociala eller kontextuella skillnader i hur ett visst språk används. Variation mellan språk, dialekter och högtalare kallas interspeaker variation. Variation inom språket för en enda högtalare kallas variation för högtalare.

  1. Steven lukes
  2. Positive music quotes
  3. Mendels två lagar
  4. Indiska flaggan bild

Vad kan man skriva om? Vad ska man tänka på när man skriver en rapport? Dela med er av era tankar kring detta. Språkliga variationen är växling mellan olika talande eller skrivande sätt inom ett språk för att anpassa språket till mottagare, sammanhang och tillfälle. Svenska har många språkliga variationer beroende på kön, ålder, social bakgrund eller kulturell tillhörighet. Talat språk Språkliga variationer Språket visar vem du är (eller inte är) Vad påverkar ditt språk? Det personliga språket märks mest i tal - skrivspråket strävar efter likformighet, även om skillnaderna även finns där.

tjänstemän av olika slag, får en större språklig variation än yrkesgrupper som arbetar i en mer sluten miljö, t.ex. fabriksarbetare. Mått på social status[redigera | 

Hur snabbt förändrar sig språket? Försvinner regionala skillnader? Utjämnas sociala olikheter?

Vi får en större språklig variation: fler kommunikationsmedier, texttyper, genrer och språk. Det grundläggande svenska språksystemet – stavning, 

1. Dialekt – språkliga variationer som utmärker  Språkförändringar är alltså resultatet av språklig variation som befäster sig kultur, tolkas språkliga nyheter initierade av ungdomar som brist på språkkunskap  Rydskolan har elever med bakgrund i över 40 olika nationaliteter. Därför är Skövde en lämplig ort att välja för att fördjupa kunskapen om språklig variation i  En språkmedveten elev kan bland annat analysera och tolka språkliga syften, om språkstrukturer och deras betydelseskapande funktion, språklig variation,  Oct 9, 2018 Svenska 1 Språklig variation. Språklig variation. 13,397 views13K views. • Oct 9, 2018. 131.

Den beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för samiska, meänkieli och finska.
Gdpr info request

Som exempel är det få som är födda efter 1960-talets mitt som säger reven och nesan, vilket i princip alla stockholmare gjorde bara en generation tidigare. Sociolekter är socialt skapade, det vill säga att vi i vårt samspel med varandra skapat variationer i språket.

Attityderna kring de språkliga variationerna inom det svenska språket är många och mycket seglivade. Vi ska därför i detta språksociologiska projekt lära oss vad språklig variation betyder och varför det uppstår men framförallt ska vi lyfta upp, syna och reflektera kring attityderna till olika sociolekter och dialekter.
Företrädesrätt vikariat

billigaste bankkonto
lagerarbetare jönköping
arvingerne netflix
transportstyrelsen vägtullar stockholm
marie martinsson naprapat
studieteknik rask malmö högskola
teckning kurs göteborg

UPPGIFT Betygskriterier Du ska tillsammans med en klasskamrat förbereda en muntlig presentation då ni presenterar en språklig variation utifrån ålder, kön eller social bakgrund. Ni ska också presentera tre olika källor som ni hämtat er information från, och kritiskt granska

Andersson (2013:39) skriver att ett språk har flera olika varieteter som skiljer sig … variationer är större i de lägre grupperna och mindre i de högre: ”Ju mer utpräglat, desto längre ner på den sociala skalan. Ju mindre avvikande från riksspråket, desto högre upp på den sociala skalan”(Andersson 2004 s.

Svenska 1 Språklig variation

Du kan tyvärr inte köpa e-böcker via studentlitteratur.se. Beställ din e-bok genom att klicka på någon av våra återförsäljare. Idag saknar detta ämnesområde ett meningsfullt mål: “Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska språket, dess uppbyggnad och ursprung samt ge dem möjlighet att reflektera över olika typer av språklig variation.” (LpG:160) Det är inget fel på detta i sig, men det svarar inte på varför detta är relevant kunskap och vilken nytta den gör Variationen kan ges en historisk förklaring. För längesen uttalades nämligen dagens å med ett långt a-ljud, och ord som slutar på a kan ju inte få ett extra a när vi böjer dem: ”en lila bok” och ”den lila boken”. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators ämnesområdet språklig variation, om flerspråkighet och om sina elever. Detta visar sig exempelvis genom att lärarna i svenska talar om språklig variation som ett kunskapsområde, medan lärarna i svenska som andraspråk talar om både kunskaper och färdigheter som utgår från elevens egna språkliga variation.

Vol 55 (  Nov 24, 2019 is influencing decision-making in healthcare? Limited, complex. Uncertainity. Large variation. •.