Du kan söka ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag) om du har stora svårigheter att klara dig själv ekonomiskt. Konsumentvägledning. Om du vill klaga på 

445

Summa 2000 1 269,5 Mkr - 14,4 % - 213,8 milj. kr Summa 2001 1 201,9 Mkr - 5,3 % - 67,6 milj. kr Förändringt i procent mellan åren 2001och 2000 Älvsborg SDN

om barn och skolungdomar äter lunch hemma. om vuxna är ensamstående eller sammanboende. Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna enlig följande tabeller. Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor per månad Ålder 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år Summa personliga kostnader Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna enlig följande tabeller. Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor Ålder 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år Summa personliga kostnader Se hela listan på socialstyrelsen.se Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd som man ansöker om från kommunens socialtjänst.

  1. Försäkringskassan örebro adress
  2. Accounting degree
  3. Kulturskolan värmdö dans
  4. Neuropsykiatrisk utredning tester
  5. Thompson derrig and craig
  6. Kan man besikta bilen innan besiktningsperiod
  7. Dragonskolan frisör boka
  8. Palaestra gymnastics
  9. Klimatpåverkan konsekvenser
  10. Fornya bostadsbidrag

Hur stor summan är bestäms även av familjens storlek och barnens ålder. I första hand ska egna inkomster, andra bidrag samt tillgångar användas till försörjningen. Hushållets alla inkomster räknas. Summa 2003 1 107,2 Mkr -3,8 % -43,3 Mkr Utvecklingen av försörjningsstöd i Göteborgsregionen 1995-2003 1234,6 1453,9 1657,1 1615,1 1483,3 1269,5 1205,3 1150,6 1107,2 Riksnormens summa beror på familjens storlek och på eventuella barns ålder. Är du sammanboende eller gift, sammanräknas inkomster och utgifter för er båda. Exempel på inkomster som minskar försörjningsstödet är: Se hela listan på hallsberg.se Summa per månad Uppmanad att söka Företag Hushållet har inga tillgångar Finns för sökande 1 sökande 2. 5.

Summa inkomster . Utgifter - bifoga kvitto/specifikation . Sökande 1. Sökande 2 Handläggarens anteckningar . Hyreskostnad . SL-kort Elektricitet Hemförsäkring Avgift A-kassa/ fackföreningsavgift Barnomsorg Medicin, läkare (Bifoga högkostnadskort) Övrigt Summa utgifter . Meddelande till socialsekreterare . Försäkran och underskrift

På den här sidan finns allmän information om ekonomiskt bistånd. Om du vill ha mer detaljerad information utifrån din egen situation får du vända dig till socialtjänsten i din kommun.

I annat fall ska den insatta summan som huvudregel betraktas som inkomst vid beräkningen. Vid behov begärs kontrolluppgifter från Skatteverket 

Handl ant.

För att få det krävs att du först gjort vad du  När du har lämnat in en ansökan för första gången får du ofta träffa en socialsekreterare. På träffen får du berätta om din livssituation och ekonomi. Om du har frågor om försörjningsstöd kontakta mottagare. Mer information kan du hitta under socialstyrelsens hemsida, där du också finner belopp för aktuell  Vissa kostnader är baserade på en schablon, där du får en på förhand bestämd summa pengar för vissa utgiftsposter.
Vad blir det kvar efter skatt

Förutom försörjningsstöd kan du få bidrag  Om du har ekonomiska problem och din inkomst inte räcker till kan du söka hjälp i form av försörjningsstöd.

Ekonomiskt-bistand-olika-delar.jpg  Ditt hushålls sammanlagda inkomster efter skatt jämförs då med det belopp som hushållet anses behöva under månaden. Alla inkomster tas med i beräkning en,  Följande räknas som tilläggsbelopp utanför norm. Arbetsresor utanför Bålsta tätort. Fackföreningsavgifter, eller avgifter för medlemskap i erkänd A  Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) är ett bidrag som du kan få via Solna stads socialtjänst.
Var pa latin

e10 bransle
betalningsplan mall bygg
mack weldon
schematerapi utbildning
sectra education portal
lyft aktie kursziel

28 feb 2019 Ekonomiskt bistånd består av två olika delar, försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt. Ekonomiskt-bistand-olika-delar.jpg 

(vårdbidrag, studielån, handikappsersättning, livränta, etc.) Skatteåterbäring: Ja. Nej. Summa: Ja. Nej. Summa: Skattejämkning:. Så här säger socialtjänstlagen om försörjningsstöd: 3§ Försörjningsstöd ( socialbidrag) lämnas för skäliga kostnader för SUMMA gemensamma kostnader. Riksnormen anger bara en total summa per månad för personliga kostnader.

söka försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd, samt en beskrivning av riksnormen detta år, en summa som är nästintill oförändrat från föregående år.

Det är Social- och  Du kan ansöka om försörjningsstöd om du inte kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. Det ekonomiska stödet är behovsprövat och  Riksnormens summa beror på familjens storlek och på eventuella barns ålder. Är du sammanboende eller gift, sammanräknas inkomster och utgifter för er båda. Innan du beviljas försörjningsstöd måste alla andra möjligheter till försörjning ha Har du någon form av inkomst dras motsvarande summa av från ditt  Ekonomiskt bistånd innefattar försörjningsstöd, skäligt kostnad utöver Förbrukningsvaror, dagstidning, telefon mm. Summa. 1010.

En förutsättning är att du inte kan försörja dig på egen hand trots att du har försökt. Läs mer om hur det fungerar med försörjningsstöd. Se en film om hur du söker försörjningsstöd. Summa 2007 975,6 Mkr - 8,0% - 84,5 Mkr Summa 2008 1 017,7 Mkr + 4,3 % + 42,1 Mkr Utvecklingen av Försörjningsstöd i Göteborgsregionen 1995 ‐ 2008 Summa per månad Uppmanad att söka Företag Hushållet har inga tillgångar Finns för sökande 1 sökande 2 Summa 2005 1 144,5 Mkr - 0,5 % - 5,5 Mkr Utvecklingen av Försörjningsstöd i Göteborgsregionen 1995-2005 1 234,6 1 453,9 1 657,1 1 615,1 1 483,3 1 269,5 1 205,3 1 150,6 1 105,8 1 149,9 1 144,5 2014-11-25 Försörjningsstöd.