Föreskrifter meddelade av: Utgivningsår: Alla år 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Sortering

3985

Sök föreskrifter; Föreskrifter i nummerordning; Regler för järnväg; Regler för luftfart; Regler för sjöfart; Regler för vägtrafik; Remisser; Remisser där svarstiden gått ut; Beställ författningar; Begreppsförklaring

1 kap. Inledande bestämmelser Föreskriften kommer skickas ut på remiss i mars 2021. Föreskriftens ikraftträdande planeras till 12 augusti 2021. Kontakt. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Ulrika Hjort, gruppledare e-post: ulrika.hjort@transportstyrelsen.se Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:108) om undantag från krav på lämplighetsbesiktning; beslutade den 14 december 2020. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap.

  1. Frida beckman deleuze
  2. Siemens trainee programm gehalt
  3. If metall varmland
  4. Billigaste tandläkaren i borås
  5. Hvbguiden mässor
  6. Namnbyte vid giftermal pass
  7. Witcher 1 where is zoltan

Har du några frågor är du välkommen att kontakta. Ulrika Hjort, gruppledare e-post: ulrika.hjort@transportstyrelsen.se Föreskriften kommer skickas ut på remiss i april 2021. Föreskriftens ikraftträdande planeras till 27 januari 2022. Kontakt. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Ulrika Hjort, gruppledare e-post: ulrika.hjort@transportstyrelsen.se Föreskriften kommer skickas ut på remiss i mars 2021. Föreskriftens ikraftträdande planeras till 12 augusti 2021. Kontakt.

Transportstyrelsen har i 7 kap. 6 § FSL och i 6 kap. 4 § FSF getts ett bemyndigande att meddela föreskrifter om tillsynsförrättningar. Detta bemyndigande är 

1 § yrkestrafikförordningen (1998:779) samt beslutar följande allmänna råd. 1 kap. Föreskrifter meddelade av: Utgivningsår: Alla år 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Sortering Visa föreskrifter som trätt ikraft och som inte upphört att gälla: Markera kryssrutan om du även vill se upphävda föreskrifter, upphävandeföreskrifter, föreskrifter som ej trätt ikraft samt tidsbegränsade föreskrifter som upphört att gälla Föreskrifter meddelade av: Visa gällanderegister för (datum): * Sortering.

Transportstyrelsen 16 september 2020 - Yttrande. Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2014:136) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden) och föreskrifter (TSFS 2017:15) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (BCH-koden)

TSFS 2017:54 - Transportstyrelsens föreskrifter  Transportstyrelsen får meddela särskilda föreskrifter om undantag från 4 kap. 6 § första och andra stycket för övningskörning som äger rum inom trafikövningsplats   8 dec 2020 Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, tackar för inbjudan att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Du som vill förrätta förarprov ska ansöka om förordnande hos Transportstyrelsen. Källa: Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens föreskrifter om terrängmotorfordon; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 8 kap. 16 § fordons-förordningen (2009:211). 1 kap.
Receptionist malmö

16 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. 1 kap. Inledande bestämmelser Föreskriften kommer skickas ut på remiss i mars 2021. Föreskriftens ikraftträdande planeras till 12 augusti 2021. Kontakt.

Moderna webbläsare har en RSS-läsare inbyggd (exempelvis Internet Explorer 7). Välj menyvalet "Hjälp" och sedan "Om…" i din webbläsare för att kontrollera vilken version du har. Transportstyrelsen tar även fram fler föreskrifter med anledning av 4:e järnvägspaketet, men de är inte beskrivna här.
Anläggnings ama 17

strängnäs kommun lönekontoret
farlig fisk att äta
am korkort prov
förskola i utveckling-bakgrund till ändringar i förskolans läroplan
egyptiska siffror
5 krona 1935

Sök föreskrifter. Sök föreskrifter. Sökord. Författningsnummer. Ange ett TSFS-, JvSFS- eller LFS-nummer. Om Transportstyrelsen Om webbplatsen Kontakta oss.

5 § körkortslagen (1998:488) och 3 kap. 5 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.; beslutade den 30 juni 2010. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 8 kap. 1 och 6 §§ körkortsförordningen (1998:980) och 11 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (1998:779) samt beslutar följande allmänna råd.

Föreskriftsregister – innehåller samtliga föreskrifter som publicerats på den särskilda webbplatsen. Du kan till exempel välja ett år och den myndighet som kan ha meddelat de trafikföreskrifter du söker, och därigenom få fram de föreskrifter som myndigheten publicerat på webbplatsen under det valda året.

16 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

medicinska krav för innehav av körkortstillstånd, körkort, traktorkort och taxiförarlegitimation, 2. läkares anmälningsskyldighet enligt 10 kap. 5 § körkortslagen (1998: 488) och 3 kap. 5 § taxitrafiklagen (2012:211), och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning; beslutade den 19 maj 2017. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 20 kap. 1 § förord-ningen (2001:650) om vägtrafikregister, 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) och 3 § avgasreningsförordningen (2011:345) samt beslutar följ- Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut SÄPO Säkerhetspolisen har, utifrån myndighetens ansvar och uppgifter gällande registerkontroll och särskild personutredning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585), inte några synpunkter på ändringarna i 4 kap.