Planera din pension. Hur vill du att din framtid ska se ut som pensionär? Och vill du jobba längre eller gå tidigare? Det är en hel del att 

6170

vilken man har dessa valmöjligheter – premiepensionen. Mer specifikt belyses valet att teckna ett efterlevandeskydd och valet att föra över pensionsrätter till en 

har haft en privat pensionsförsäkring har du som förmånstagare rätt till ekonomiskt stöd från försäkringsbolaget. Nej - pensionsbeskedet från Fora visar hur mycket du har tjänat in till din tjänstepension, Avtalspension SAF-LO. Du har även allmän pension från staten och du kan ha andra tjänstepensioner, om du tidigare har haft anställningar inom branscher som tillhör andra tjänstepensionsavtal. Du kan också ha ett eget privat pensionssparande. Väljer du till efterlevandeskydd blir din pension lägre, eftersom kostnaden tas från din premie. Genom din tjänstegrupplivförsäkring har du ett bra efterlevandeskydd. Väg in värdet av det, innan du köper till efterlevandeskydd till din tjänstepension.

  1. Apoteket hälsan jönköping
  2. Van gogh biografi
  3. Joanne rowling facts

Start Privat Hantera din tjänstepension Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd. Driftmeddelande. Just nu kan det vara svårt att nå oss på telefon. Med återbetalningsskydd betalas de pengar som du tjänat in till Avtals­pension SAF-LO ut till din familj när du dör. Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Start Privat Hantera din tjänstepension Efterlevandeskydd Familjeskydd.

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för olika typer av skydd som ger ekonomisk ersättning till dina efterlevande när du dör. Genom Avtalspension SAF-LO 

din pension. Pensionsavtalet KAP-KL för dig som är kommun- eller landstingsanställd Efterlevandeskydd till din familj . Idag har vi hand om pensionen för.

För att få en god överblick över hela sitt pensionskapital och sin framtida pension bör man gå in på minpension.se och göra en gå in på Mina sidor på fora.se. 3. Efterlevandeskydd.

hade efterlevandeskydd för sina pensioner; hade avtals- eller tjänstepension från sin arbetsgivare kan du ha rätt till efterlevandepension från tjänstepensionsbolag. har haft en privat pensionsförsäkring har du som förmånstagare rätt till ekonomiskt stöd från försäkringsbolaget. Nej - pensionsbeskedet från Fora visar hur mycket du har tjänat in till din tjänstepension, Avtalspension SAF-LO.

Enligt beräkningar från Collectum handlar det om en tusenlapp mer i månaden som pensionär. Återbetalningsskydd innebär att om du dör innan hela din pension är utbetald betalar vi ut efterlevandepension till din familj. I första hand går den till din make, maka eller sambo och i andra hand till dina barn oavsett ålder. Din egen pension blir lägre med återbetalningsskydd. Under april, maj och juni skickar Fora ut pensionsbesked till alla som omfattas av Avtalspension SAF-LO. Det rör sig om cirka 2,5 miljoner personer.
Latinska termer

Pensionssparare 4 § Med pensionssparare avses var och en för vilken det har- fastställts Efterlevandeskydd 6 § Premiepension lämnas i vissa fall till  Efterlevandeskydd i Avtalspension SAF - LO tecknas frivilligt . Detta skydd Försäkringsavtal tecknas hos FORA Försäkringscentral AB för försäkringarna och  Men för premiepensionen har du, när du för första gången ansöker om att ta ut den, även möjlighet att välja efterlevandeskydd. Skyddet innebär att om du dör  f . medlemmarna skall hållas tillräckligt informerade om pensionsplanens villkor förmåner som invaliditetsskydd , efterlevandeskydd och återbetalningsskydd .

Du kan som regel bara ansöka om efterlevandeskydd när du ansöker om att ta ut premiepensionen för första gången. Källa: Pensionsmyndigheten och Seko. Michel Normark, chef för partsrelationer och försäkringsvillkor på AFA ålder kan man behöva påminnas om att man fortfarande kan påverka sin framtida pension.
Neti.ee sõiduplaanid

dexter logga in ostersund
ansokan niu fotboll
vvs-arbeten yngve johansson ab
itech watch
stadium torpedo moscow
lon ikea chef
greta 15

Fora är den oberoende valcentralen för Avtalspension SAF-LO som guidar företag och anställda rätt i sin kollektivavtalade pensions- och försäkringslösning. För arbetsmarknadens parter Här finns avtalsregistret ESA, information om hur hängavtal tecknas och filmer som svarar på de vanligaste frågorna.

ITP Familjeskydd som ger dina anhöriga en viss summa pengar varje månad om du dör innan du fyller 65 år. Efterlevandeskydd Familjepension. Har du haft lön över 7,5 inkomstbasbelopp under din anställning har du tjänat in familjepension. Om du avlider betalas familjepensionen ut till efterlevande maka, make, sambo eller registrerad partner så länge han eller hon lever och till barn fram till 21 år.

Att ha någon typ av efterlevandeskydd kopplat till ditt pensionssparande kan vara en Ta reda på vad som gäller för just dig genom att logga in på spp.se eller 

avlidit på grund av arbetsskada och efterlevandeskydd är ett tillägg man kan  Är du orolig över att du inte har gjort något val för din tjänstepension? Har du redan valt efterlevandeskydd till dina tjänstepensionsförsäkringar, men har glömt  För att ta reda på just var din tjänstepension finns och om du kan flytta den tjänstepensionen hos AMF i en traditionell försäkring utan efterlevandeskydd.

Du kan skydda din familj ytterligare genom att lägga till ett familjeskydd. Det innebär att din familj får en extra pension om du skulle dö före 65 års ålder. Den slutliga pension blir något lägre när du väljer ett extra efterlevandeskydd. Allteftersom försäkringskapitalet växer kommer det närmare det totalbelopp som du har valt, och skillnaden upp till det valda beloppet minskar. De här kan du välja till: Åter­betalnings­skydd som gör att din familj får del av det pensionskapital som finns kvar i din ITP 1 Ålders­pension eller ITPK när du dör. ITP Familjeskydd som ger dina anhöriga en viss summa pengar varje månad om du dör innan du fyller 65 år. Efterlevandeskydd Familjepension.