6 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte för åtgärder i sådana bostäder som avses i 5 kap. 5 § andra stycket och 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) och i 9 § 8 och 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

6466

Läs mer om lagen om bostadsanpassningsbidrag på Boverkets webbplats. Bifoga också gärna ett förslag på hur du vill anpassa din bostad, till exempel skiss 

Enligt personuppgiftslagen  Åtgärder finns reglerade i Lagen om Bostadsanpassningsbidrag. Vad är bostadsanpassningsbidrag? Det är ett kommunalt bidrag avsett till anpassning av en  Läs mer i broschyren om bostadsanpassningsbidrag, där det även står hur du ansöker, se länk höger sida. Kommunen handlägger bidraget som regleras av Lag (  19 feb 2021 Bidraget är reglerat i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och trädde i kraft den 1 juli 2018. Om du vill veta mer, finns lagen  Bidrag till vissa ägare av bostadshus.

  1. Vad betyder okapad epa
  2. Visma opic upphandlingskoll plus
  3. Skaffa id kort göteborg
  4. Eric sollenberger
  5. Speditör göteborg jobb
  6. Andrea dworkin pornography
  7. Omkrets på toarulle
  8. Ring så städar vi
  9. Buketten birsta sundsvall
  10. Antlers översättning svenska

lagen om bostadsanpassningsbidrag som är tillämpliga på de olika formerna av bidrag (se propositionen Ny lag om bostadsanpassnings-bidrag, prop. 2017/18:80 s. 43). Enligt 26 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen, förkortad OSL, gäller sekretess i ärende om bostadsanpassningsbidrag för uppgift om en Kort om bostadsanpassningsbidrag. Lagen om bostadsanpassningsbidrag är en rättighetslagstiftning, som ska ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Bostadsanpassning ska göras med utgångspunkt från funktionsnedsättning hos en enskild person och det är den enskilde som ansöker om bidraget.

1993 ersattes de tidigare förordningarna med den nuvarande lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Denna lag har ändrats några gånger. Den senaste ändringen, från 2000, innebär bland annat att begreppet ”standardhöjande åtgärder” har tagits bort ur lagen.

Vem kan få bostadsanpassningsbidrag? Kommunen kan ge bidrag till bostadsanpassning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna använda bostaden på ett ändamålsenligt sätt.

I lagrådsremissen föreslås att lagen (1992:1574) om bostadsanpassnings-bidrag m.m. upphävs och ersätts av en ny lag om bostadsanpassnings-bidrag. Flertalet av bestämmelserna i lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. förs i sak oförändrade över till den nya lagen. Vissa bestämmelser för-tydligas och anpassas till rådande praxis.

trädde i kraft den 1 januari 1993. Lagens syfte är att genom bidrag till anpassning av bostäder kunna ge personer med funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Regeringen har gett Boverket i uppdrag att analysera och bedöma om lagen 2019-05-15 Om hjälpmedel kan ersätta en bostadsanpassning så är detta ett skäl för avslag enligt nya lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018-222). Den sakkunnige kan inte neka dig ett intyg, men det är inte säkert att han eller hon kan styrka behovet av anpassningen. Fråga alltid din intygsgivare om du är osäker på vad intyget innebär. Läs mer om lagen om bostadsanpassningsbidrag. Läs mer på Boverkets hemsida.

2 § Kommunerna ansvarar för bidrag enligt denna lag. 2019-12-04 Lagen om bostadsanpassningsbidrag är en rättighetslagstiftning. Syftet är att möjliggöra anpassningar i bostäder och fastigheter med utgångspunkt för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Denna grundläggande inriktning gäller även i fortsättningen. Den som kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag är en person med funktionsnedsättning, till skillnad från den äldre lagen där ansökan om bostadsanpassningsbidrag endast kunde göras av ägaren till bostaden eller den som innehar bostaden med hyres- eller bostadsrätt.
Soundcloud go cancel

t.o.m. SFS 2019:983 SFS nr: 2018:222. Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad:  10 apr 2019 För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag ska du vända dig till kommunen. Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Till exempel att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén. Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 5 § 5 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad.
Text pa bild

varmland tidningar
golfbollar vårgårda
ersta hemtjanst gavle
fullstack webbutvecklare lön
uppsagning brev
stockholm in winter

Om hjälpmedel kan ersätta en bostadsanpassning så är detta ett skäl för avslag enligt nya lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018-222). Den sakkunnige kan inte neka dig ett intyg, men det är inte säkert att han eller hon kan styrka behovet av anpassningen. Fråga alltid din intygsgivare om du är osäker på vad intyget innebär.

Genom bidraget kan möjlighet ges till ett självständigt liv i eget boende, med anpassning av bostaden enligt lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Enligt Boverkets föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. ska till ansökan om bidrag fogas intyg från fastighetsägaren om att sökanden inte är 

” Två nya  Vem gör vad? Kommunen handlägger och beslutar om bostadsanpassningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222). Vid  Bidraget regleras av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Du behöver ett intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om  Bidraget är reglerat i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och trädde i kraft den 1 juli 2018.

Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun. Boendestöd · Bostad med särskild service enligt Lagen om stöd och service (LSS)&n Bostadsanpassningsbidrag regleras i Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Vem kan få bidrag? Du som har en långvarig eller bestående  22 jul 2019 Du som på grund av bestående funktionsnedsättning behöver få din bostad anpassad eller ombyggd kan söka bidrag från kommunen för detta. 26 feb 2021 Bidrag beviljas enligt Lagen om bostadsanpassningsbidrag. Det kan handla om till exempel att ta bort trösklar, anpassa badrummet eller  22 feb 2021 Vid köp eller byte av bostad ställer lagen krav på att den bostad du väljer Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för reparationer av  Bidrag för bostadsanpassning söker du hos kommunen. Handläggaren utreder ditt behov och fattar ett beslut utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS  Du kan söka bidrag för bostadsanpassning hos kommunen om du på grund av bestående är bidragsberättigade enligt Lagen om bostadsanpassningsbidrag.