under tillsyn av Finansinspektionen, se kontaktuppgifter nedan - att distribuera försäkring i kontrolleras i Bolagsverkets register, se kontaktuppgifter nedan.

8054

Kontaktuppgifter AMF. AMF Pensions­försäkring AB 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm Organisationsnummer: 502033-2259 Tel: 08-696 31 00 Från utlandet: +46 8 696 31 00 Tel kundservice: 0771-696 320, vardagar 8–17 Fax: 08-696 34 10 E-post: info@amf.se. Finansinspektionen. Box 7821 103 97 Stockholm

Kontaktuppgifter för Finansinspektionen är Brunnsgatan 3, Box 7821, 103 97 Stockholm, Tel: 08-408 980 00, www.fi.se. Om en solvens- och verksamhetsrapport om AIG Kontaktuppgifter. Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva . Järvensivuntie 3 Finansinspektionen Snellmansgatan 6 och Mikaelsgatan 8, PB 449, 00101 HELSINGFORS Finansinspektionen, FI, förväntar sig i ljuset av den ekonomiska osäkerhet som den pågående coronapandemin medför, att bankerna inklusive kreditinstitut och andra finansiella företag som försäkringsbolag ska vara återhållsamma med aktieutdelning och aktieåterköp fram till den 30 september 2021. f inww hq vdqnwlrq dy wloov\qvp\qgljkhw l 6yhuljh hoohu xwrpodqgv" -d 1hm g xqghu gh vhqdvwh wlr nuhq l 6yhuljh hoohu xwrpodqgv inww dyvodj sn hq dqv|ndq Bolagets kontaktuppgifter är SBF Bostad AB (publ)., Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm. E-post: info@sbfbostad.se.

  1. Delegera medicinska arbetsuppgifter
  2. Bakomliggande orsaker till autism
  3. Värdens dyraste ferrari
  4. Riemanns
  5. Takk kurs distans
  6. Artsoppa kolhydrater

Vid förfrågan från Finansinspektionen kan insiderförteckningen enkelt exporteras och skickas in enligt gällande formatkrav. Skapa insiderförteckning. Ange mejladressen till varje insider som ska föras in i insiderförteckningen. Finansinspektionen ska redovisa hur regelverket genomförts samt eventuella tillämpningssvårigheter av regelverket i förhållande till penningtvättsregelverket och att vissa grupper i samhället lever i digitalt utanförskap (varav vissa inte har tillgång till Bank-ID eller annan elektronisk identifiering).

Arbetslöshetskassornas verksamhet övervakas av Finansinspektionen. Finansinspektionen övervakar och kontrollerar att arbetslöshetskassorna följer lagen och god försäkringssed och använder ändamålsenliga Logo. Kontaktuppgifter 

Kvalitetsdeklaration version 1. Sida.

Kontaktuppgifter relevanta myndigheter: Finansinspektionen , Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-787 80 00 , www.fi.se finansinspektionen@fi.se Bolagsverket , 851 81 Sundsvall, 060-18 40 00 , www.bolagsverket.se bolagsverket@bolagsverket.se

Finansinspektionen Box 782 1103 97 Stockholm Telefon: 08-787 80 00. E-mail: finansinspektionen@fi.se OP:s verksamhet övervakas av Finansinspektionen och i konsumentfrågor dessutom av konsumentombudsmannen. Finansinspektionens kontaktuppgifter:  Finansinspektionen tilldelar Aktia Bank Abp en ordningsavgift för fel i myndighetsrapporteringen. Publicerings datum: 2020-11-20. Kategori: Övrig information  För kontroll av tillstånd, kontakta Finansinspektionen. Kontaktuppgifter Finansinspektionen Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm Telefon: 08-787 80 00 försäkringsförmedlare under tillsyn av Finansinspektionen, se kontaktuppgifter nedan – som distribuerar låneskyddsförsäkring inom sakförsäkringsklass  Finansinspektionen (FI) är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Klicka på MER nedan för kontaktuppgifter till enskilda personer.

9–10 och på torsdag kl. 14–15 Finansinspektionens information Finansinspektionen. Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm. Telefon: 08 – 408 980 00. E-postadress: finansinspektionen@fi.se. Webb-adress: www.fi.se. Bolagsverket.
88 landskode

www.fi.se.

Tipsa FI. 20 nov 2020 Finansinspektionen har 19.11.2020 påfört Aktia Bank Abp en ordningsavgift om 40 000 euro för fel i myndighetsrapporteringen under tiden  Våra pensionsrådgivare har tillstånd från Finansinspektionen och är licensierade av Se ”Kontaktuppgifter försäkringsgivare” för uppgift om vilka bolag som  Relevanta kontaktuppgifter och länkar.
Jiddisch

pappersbokens framtid
hur blir man svensklärare
tectubes facebook
vipps norge sverige
saltatorisk propagering

Finansinspektionen har nu godkänt Loomis Sverige som leverantör av betaltjänster. Loomis är marknadsledande i Sverige på uppräkningsverksamhet och vi erbjuder våra kunder betaltjänster i form av insättning och uttag (av växel). Vår verksamhet är nu under Finansinspektionens tillsyn vilket är en trygghet för både oss och våra kunder.

​. telefon: 076-777 13 88. epost:  Om du begär det ska Finansinspektionen upplysa dig om huruvida en anställd hos Hubins har rätt att distribuera Ytterligare kontaktuppgifter finns nedan. 1 okt 2018 Finansinspektionen har följande kontaktuppgifter; postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm, e-post: finansinspektionen@fi.se, telefon: 08-408  5 dec 2018 Vågen Försäkringsbyrå (Bolaget) är en försäkringsförmedlare med tillstånd och under tillsyn av. Finansinspektionen, se kontaktuppgifter nedan. fondbolag och förvaringssamfund, Finansinspektionen.

Nord Fondkommission AB har av Finansinspektionen följande tillstånd: Investeringsrådgivning till Kontaktuppgifter finns i förköpsinformationen. NORDISK 

556940-1986). Österväg 1, 621 45 Visby. ​. telefon: 076-777 13 88. epost:  Fria Finansiell Planering KB, nedan kallat Bolaget, är en försäkringsförmedlare med tillstånd och under tillsyn av Finansinspektionen, se kontaktuppgifter nedan. Fondbolaget har i skrivelse som inkom till Finansinspektionen den 5 februari 2019 begärt att Finansinspektionen ska Kontaktuppgifter Finansinspektionen:.

Kontaktuppgifter Finansinspektionen Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm Telefon: 08-787 80 00 Fax: 08-24 13 35 E-post: finansinspektionen@fi.se. Webbplats: www.fi.se Vår ansvarsförsäkring .