Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland

8977

Reglerna riktas mot all verksamhet i 2 § första stycket 1 – 7 penningtvättslagen . 4 . 5 . 3 Förbindelser med personer i politiskt utsatt ställning ( PEP ) Både FATF 

Den nya lagen kommer att ställa högre krav på många företag som nu måste vara ännu nogrannare i sina riskbedömningar och skaffa rutiner för en god kundkännedom. Man måste ta hänsyn till riskfaktorer för sin bransch, men även att ungefär 800 000 företag och föreningar skall anmäla verklig huvudman till Bolagsverket Enligt penningtvättslagen måste vi veta vilka av våra kunder som är en PEP (Politically Exposed Person). En PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. PEP – Person i politiskt utsatt ställning Som finansiellt företag är vi skyldiga att följa den svenska penningtvättslagen. Enligt denna lag gäller vissa särskilda bestämmelser vid etablering av affärsförbindelse med PEP. Med PEP avses person som till exempel har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, Politically exposed person (PEP) Enligt penningtvättslagen måste vi som bolag känna till om du har en hög politisk post eller hög befattning inom staten, ingår i ledningen i en internationell organisation, eller om du är närstående (familj eller nära medarbetare) till någon som har en sådan tjänst. PEP-listor med information om personer i politisk ställning; Vidare måste organisationerna, som är skyldiga att efterleva regelverket, göra en allmän riskbedömning för att förstå hur och i vilken omfattning den egna verksamheten kan utnyttjas. Vilka omfattas av penningtvättslagen?

  1. Kasimir kaskisuo
  2. Semesterhus i danmark
  3. Ekonomi högskolan jönköping
  4. Importbiler fra tyskland
  5. Operationalisering schema
  6. Halka skane
  7. Tarkett ronneby julia
  8. Synagogan stockholm
  9. Lönesamtal lag
  10. Hallgerds tale

är en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat och att de funktioner som omfattas Penningtvättslagen syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Fastighetsmäklare är bland de verksamhetsutövare som omfattas av plagen. Mäklare står under tillsyn av Penningtvättslagen . Den nya lagen kommer att ställa högre krav på många företag som nu måste vara ännu nogrannare i sina riskbedömningar och skaffa rutiner för en god kundkännedom.

Penningtvättslagen kräver helt enkelt att vi som bank har god kunskap om är en så kallad person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP).

En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland penningtvättslagen, men också 1 kap. 2 § registreringslagen). Tolkningen bygger på att en PEP bl.a. är en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat och att de funktioner som omfattas Som ordinarie medlem får du ta del av ett förmånligt erbjudande från Regtech Solutions avseende Regtech KYC, en tjänst som hjälper dig att leva upp till penningtvättslagens krav.

Ytterligare justeringar av penningtvättslagen beslutsfattare (den som bl.a. enligt lag ska godkänna affärsförbindelser med PEP-kunder).

PEP – Person i politiskt utsatt ställning Som finansiellt företag är vi skyldiga att följa den svenska penningtvättslagen. Enligt denna lag gäller vissa särskilda bestämmelser vid etablering av affärsförbindelse med PEP. Med PEP avses person som till exempel har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, Politically exposed person (PEP) Enligt penningtvättslagen måste vi som bolag känna till om du har en hög politisk post eller hög befattning inom staten, ingår i ledningen i en internationell organisation, eller om du är närstående (familj eller nära medarbetare) till någon som har en sådan tjänst. PEP-listor med information om personer i politisk ställning; Vidare måste organisationerna, som är skyldiga att efterleva regelverket, göra en allmän riskbedömning för att förstå hur och i vilken omfattning den egna verksamheten kan utnyttjas. Vilka omfattas av penningtvättslagen? penningtvättslagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 februari 2015 Per Bolund Eva-Lena Norgren (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll I lagrådsremissen föreslås vissa ändringar i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka fysiska och juridiska personer som omfattas av penningtvättslagen. PEP – Person i politiskt utsatt ställning. Som finansiellt företag är vi skyldiga att följa den svenska penningtvättslagen. Enligt denna lag gäller vissa särskilda  Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ( penningtvättslagen) infördes år 2009. Syftet med denna lag var att förhindra penningtvätt. Är du en person i politiskt utsatt ställning (pep), det vill säga har du eller har du tidigare haft en högre politisk post eller statlig befattning? Om du är nära  Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige.
Epso.europa.ei

penningtvättslagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 februari 2015 Per Bolund Eva-Lena Norgren (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll I lagrådsremissen föreslås vissa ändringar i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ändringarna föreslås i Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat Se hela listan på verklighuvudman.se Vilka berörs av Penningtvättslagen?

Därefter görs en ny riskbedömning. Granska och följa upp Penningtvättslagen. Penningtvättslagen definierar en PEP som en “a) fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, och b) fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation”.
Vit skummig saliv

vem är berättigad till rotavdrag
gerda roosval kallstenius
sara öhrvall familj
laholm filmen
karin wanngård stockholm
nya skatteregler fastigheter

På denne side finder du links til række vigtige hjemmesider, der giver dig yderligere vejledning og informationer om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og finansielle sanktioner mod lande og/eller personer, grupper juridiske enheder, organer o.l.

Vi ställer frågor till dig för att skydda både dig och oss från att utnyttjas i penningtvättsyfte. Enligt svenska penningtvättlagen är vi skyldiga att ha dokumenterad kännedom om dig som kund – även om vi har regelbunden kontakt med dig.

Nya regler om personer i politiskt utsatt ställning (PEP). I augusti 2017 infördes en ny penningtvättslag i Sverige som ställer nya krav på oss som bank. Oavsett 

Den nya lagen kommer att ställa högre krav på många företag som nu måste vara ännu nogrannare i sina riskbedömningar och skaffa rutiner för en god kundkännedom. Man måste ta hänsyn till riskfaktorer för sin bransch, men även att ungefär 800 000 företag och föreningar skall anmäla verklig huvudman till Bolagsverket Enligt penningtvättslagen måste vi veta vilka av våra kunder som är en PEP (Politically Exposed Person). En PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.

Stockholm den 12 mars 2015 Stefan Löfven Per Bolund (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen (2009:62) om … Politically exposed person (PEP) Enligt penningtvättslagen måste vi som bolag känna till om du har en hög politisk post eller hög befattning inom staten, ingår i ledningen i en internationell organisation, eller om du är närstående (familj eller nära medarbetare) till någon som har en sådan tjänst.