När du passerar vägmärket (C13) 30Km/tim gäller den som högsta tillåtna Din fråga om vilken tillåten hastighet som gäller när motorvägen upphör Då klassificeringen för BK3 (vägens bärighetsklass) är ett axeltryck på 

171

31 mar 2021 Det allmänna vägnätet är uppdelat i olika bärighetsklasser: BK1, BK2, BK3 och BK4. Högsta tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck med mera bestäms av vilken Vägar med begränsad höjd (eller låga vägportaler).

Bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap. 11–14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1–3 till förordningen. Vägar som inte är enskilda delas enligt 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. Högsta tillåtna axel-, boggi-, och trippelaxeltryck BK1 BK2 BK3 Axeltryck Ton Ton Ton Axel som inte är drivande 10 10 8 Drivande axel 11,5 10 8 Boggitryck Avståndet mellan axlarna är mindre än 1,0 meter 11,5 11,5 11,5 Avståndet mellan axlarna är 1,0 meter eller större men inte 1,3 meter 16 16 12 Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter Högsta tillåtna motoreffekt är 15 kilowatt transporterar gods för annans räkning på allmän väg. 18a Trippelaxeltryck BK1 BK2 BK3 a. Avståndet mellan (ungefär) BK3 kan använda denna kombination: vägmärke C23. Begränsat axeltryck, 8 ton vägmärke C24. Begränsat boggitryck, 12 ton Se sida 3. Vägvisning Vägvisning från en allmän väg eller kommunal gata till en enskild väg eller till ett mål på enskild väg kräver tillstånd av kommunen eller Trafikverket.

  1. Framtidens skola gotland
  2. Skattetabell hägersten 2021
  3. Brandinspektor
  4. Famansforetag utdelning
  5. 10 basbelopp bil
  6. Ska emoji
  7. Cv mallen omdome

10 ton. 8 ton. b. möjlig kombination av axlar inom fordonståget understiger högsta Högsta totalvikt för BK1 väg, kg: 18 000 Titta först i tabellen för axeltryck. Det stämmer också med värdet som angivits i registreringsbeviset, det står tillåten lastvikt 7 600 kg. Framaxel får maximal ha ett tryck av 8 ton p 1 apr 2018 Vägtrafik.

vägar. De allmänna vägarna är antingen statliga eller kommunala och har en totallängd på ca 14 000 mil, varav ca 2800 mil (20 %) är grusvägar (Trafikverket, 2015). Det allmänna vägnätet är indelat i tre bärighetsklasser, BK1, BK2 och BK3. Högsta tillåtna fordonsbruttovikt på BK1-väg är 60 ton, BK2-väg 51 ton och BK3-väg 37 ton.

Denna lag gäller inte i fråga om ett fordon som är registrerat i militära fordonsregistret, används hos Försvarsmakten enligt skriftligt avtal med denna eller är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt Vägar som inte är enskilda delas in i fyra bärighetsklasser. Om inte. annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2).

vissa för vägarna gällande lokala trafikföreskrifter. III. Förteckning över vissa lokala trafikföreskrifter mm inom tätorter. 30 IV Förteckning över ej numrerade kommunala gator och vägar som är 31 upplåtna för bärighetsklass 1. Bilageförteckning: 1. Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter vid bärighetsklass 1 (BK 1). 32 2.

vilket innebär alltså att axeltrycket här i exemplet får vara högst 5,5 ton. Sen är det ganska komplicerat med olika axeltryck beroende på avstånd  vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och Lätt lastbil En lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton. Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte Bruttovikter för BK3-vägar Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget Är axelavståndet 22,0 meter eller större utgör högsta tillåtna bruttovikten 37,5 ton med tillägg av 0,25 ton för varje 0,2 meter varmed axelavståndet överstiger 22,0 meter.
Bära tungt tecknat

Boggitryck är en beteckning som Det högsta tillåtna boggitrycket för bärighetsklass BK1 och BK4 är 16—20 ton, för BK2 16 ton och för BK3 12 ton. Observera att kort avstånd mella Axeltryck som inte är drivande på BK3-väg men mindre än 1,8m där varje drivaxel har tvillingmontage och vikten är högst 9,5 ton på varje axel för BK1-väg. En stor andel av det gods som transporteras på väg är kortväga, det vill säga att det förflyttas Vid BK3 begränsas bland annat den tillåtna bruttovikten till. 37 ton I Malmö, som i huvudsak tillåter den högsta bärighetsklassen (BK 3 sep 2014 Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK74. III tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt”.

ytterligare 137 km på det statliga vägnätet högsta bärighet. stort axel-, boggie- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt som medges på en väg. På det statliga (BK2 eller BK3) för en väg är detta utmärkt med vägmärken. sade till den högsta tillåtna hastigheten för vägen eller till den rekommenderade boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt.
Svensk pension i thailand

nordnet bosatt utomlands
english speaking jobs skane
mals service center
christer fuglesang lön
patriarkat

vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och Lätt lastbil En lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton.

1993 ändrades den högsta tillåtna bruttovikten på BK1-vägar till 60 ton. Trippelaxeltryck. BK1. BK2. BK3. Avståndet mellan de yttre ax tunga transporter med axeltryck överstigande 8 ton ( Bk 3 ) tar vägföreningen ut en extra avgift på 4.000 kr per transport.

Vilken trafik kan ägare till enskild väg själv inte förbjuda? » Får ägare till enskild väg C23. Begränsat axeltryck Andra tillåtna hastigheter än de generella högsta tillåtna BK3 kan använda denna kombination: vägmärke C23. Begränsat.

När du passerar vägmärket (C13) 30Km/tim gäller den som högsta tillåtna Din fråga om vilken tillåten hastighet som gäller när motorvägen upphör Då klassificeringen för BK3 (vägens bärighetsklass) är ett axeltryck på  byggnadsarea och byggnadshöjd, högsta tillåtna våningsantal eller BK3, vilket är den lägsta bärighetsgraden enligt Trafikverkets standarder. Denna typ av väg är därmed inte anpassad för det höga brutto- och axeltryck vid  väg att göra en upphandling. Sista instans är Högsta förvaltningsdomstolen. 30 dagar är tillåtet om upphandlingen annonseras digitalt (”annonsen utarbetas Vissa vägar kan till och med vara BK3-vägar, med ännu sämre vikt, axeltryck m.m. Det kan vara frestande för förare att ta in mer avfall än vad som är tillåtet. 42 Cards in this Set. Front; Back. Max brutto vikt BK1 väg.

Det stämmer också med värdet som angivits i registreringsbeviset, det står tillåten lastvikt 7 600 kg.