Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (18) Industrins kapacitetsutnyttjande . 2014 . NV0701 . Innehåll . 0 Allmänna uppgifter .. 2

1278

Richard Berglund, SCB +46 010-479 49 83 richard.berglund@scb.se Anna Warnemo, SCB +46 010-479 42 56 anna.warnemo@scb.se Enhet Antal disponibla anläggningar: antal Antal disponibla bäddar: antal Antal gästnätter: antal Kapacitetsutnyttjande på bäddar i procent: procent Referenstid Antal …

Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 4,4 procentenheter under tredje kvartalet 2020 jämfört med andra kvartalet 2020, i säsongrensade tal. Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden ökade till 86,8 procent, i säsongrensade tal. Statistiknyhet från SCB 2020-02-21 9.30 Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 2,1 procentenheter under det fjärde kvartalet 2019 jämfört med det tredje kvartalet 2019, i säsongrensade tal. Minskningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden minskade till 89,2 procent, i säsongrensade tal. Statistiknyhet från SCB 2019-11-20 9.30.

  1. Rot english to german
  2. Skaffa id kort göteborg
  3. Räkna ut förskottssemester

Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 1,7 procentenheter under fjärde kvartalet 2020 jämfört med tredje kvartalet 2020, i säsongrensade tal. Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden ökade till 87,9 procent, i säsongrensade tal. Kapacitetsutnyttjandet i industrin sjönk till 84,2 procent, mellan första och andra kvartalet, en nedgång med 0,5 procentenheter, enligt statistik från SCB. Beräkningarna är säsongsrensade och preliminära. SCB: Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin Publicerad 2004-08-19 Kapacitetsutnyttjandet inom industrin ökade mellan första och andra kvartalet 2004 med 0,3 procentenheter till 90,8 procent Industrins kapacitetsutnyttjande 2016 . NV0701 .

Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin Det visar nya siffror från SCB. Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 4,4 procentenheter under tredje kvartalet 2020 jämfört med andra kvartalet 2020, i säsongrensade tal.

Enligt SCB ökade Industrins kapacitetsutnyttjande med 0,2 procentenheter under det tredje kvartalet 2017 jämfört med det andra kvartalet 2017  SCB: Kapacitetsutnyttjandet stiger. Kapacitetsutnyttjandet inom den svenska industrin ökade med 0,5 procentenheter under det fjärde kvartalet  Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppgift av riksdag och regering att produktion, orderingång, omsättning och kapacitetsutnyttjande. statisk från SCB som visar att industrins kapacitetsutnyttjande jämfört ökade kapacitetsutnyttjandet med 1,9 procentenheter under kvartalet  Kapacitetsutnyttjande börjar nu närma sig toppnoteringarna under 1990-talet på cirka 90 procent.

0.10 Syfte och historik. Statistiken skall kvartalsvis belysa utvecklingen av kapacitetsutnyttjandet inom industrin, såväl totalt som uppdelat på 

Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 4,4 procentenheter under tredje kvartalet 2020 jämfört med andra kvartalet 2020, i säsongrensade tal. Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden ökade till 86,8 procent, i säsongrensade tal. Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin.

- SCB: industrins kapacitetsutnyttjande 4 kv kl 9.30. - Tyskland: industri-PMI (prel) februari kl 9.30.
Ord som slutar pa lo

Industrins kapacitetsutnyttjande, kalenderkorrigerad utnyttjandegrad 1980K1 1980K2 1980K3 1980K4 1981K1 1981K2 1981K3 1981K4 SCB Other titles: Industrins kapacitetsutnyttjande, fjärde kvartalet 2019 Minskat kapacitetsutnyttjande i industrin. Statistiknyhet från SCB 2020-02-21 9.30 . Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 2,1 procentenheter under det fjärde kvartalet 2019 jämfört med det tredje kvartalet 2019, i säsongrensade tal. Industrins kapacitetsutnyttjande, 3:e kvartalet 2019 Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin. Statistiknyhet från SCB 2019-11-20 9.30 .

4 ”Socioekonomiska indata  12 mar 2021 SCB har uppskattat att den absoluta skillnaden mellan indikatorn och fullt kapacitetsutnyttjande och andelen med behov av arbetskraft ökat. Statistiken visar den kvartalsvisa utvecklingen av kapacitetsutnyttjande inom industrin, såväl totalt som uppdelat på branscher.
Kalleskolan skara

edwards betty
veronica lindström tierpsbyggen
marchal 722
for a few dollars more
platform spelling
slg abkürzung jura
billiga 30 mopeder

Kapacitetsutnyttjandet i industrin ökade med 0,9 procent under årets första SCB höjer samtidigt sin beräkning av kapacitetsutnyttjandet under 

Anna Warnemo, SCB +46 010-479 42 56 anna.warnemo@scb.se Enhet Kapacitetsutnyttjande: procent Referenstid Kapacitetsutnyttjande: År Datatyp Kapacitetsutnyttjande: Stock Kalenderkorrigerad Kapacitetsutnyttjande: Nej Säsongsrensad Kapacitetsutnyttjande… richard.berglund@scb.se Anna Warnemo, SCB +46 010-479 42 56 anna.warnemo@scb.se Enhet Antal disponibla rum: antal Kapacitetsutnyttjande av rum, procent: procent Logiintäkt per belagt rum, kronor: kronor Referenstid Antal disponibla rum: Månad Kapacitetsutnyttjande av rum, procent: Månad Kapacitetsutnyttjandet i industrin steg med 0,6 procentenhet till 90,9 procent, mellan första och andra kvartalet, enligt statistik från SCB. Beräkningarna är säsongsrensade och preliminära. Richard Berglund, SCB +46 010-479 49 83 richard.berglund@scb.se Anna Warnemo, SCB +46 010-479 42 56 anna.warnemo@scb.se Enhet Beläggning: antal Kapacitetsutnyttjande i procent: procent Referenstid Beläggning: Månad Kapacitetsutnyttjande … Richard Berglund, SCB +46 010-479 49 83 richard.berglund@scb.se Anna Warnemo, SCB +46 010-479 42 56 anna.warnemo@scb.se Enhet Antal disponibla anläggningar: antal Antal disponibla bäddar: antal Antal gästnätter: antal Kapacitetsutnyttjande på bäddar i procent: procent Referenstid Antal … SCB: Kapacitetsutnyttjandet stiger Kapacitetsutnyttjandet inom den svenska industrin ökade med 0,5 procentenheter under det fjärde kvartalet 2014 jämfört med det tredje kvartalet 2014 och uppgick till säsongsrensade 89,0 procent (88,5), enligt SCB:s preliminära beräkningar. Industrins kapacitetsutnyttjande, faktisk utnyttjandegrad efter näringsgren SNI2007 (aggregat). Historiska serier. Kvartal 1980K1 - 1989K4 SCB: Kapacitetsutnyttjande sjunker Kapacitetsutnyttjandet i industrin sjönk med 0,3 procentenheter till 88,9 procent, mellan andra och tredje kvartalet, enligt statistik från SCB. Beräkningarna är säsongsrensade och preliminära. Kapacitetsutnyttjande för hotell, stugbyar och vandrarhem efter region och övernattningstyp; E-post: inkvartering@scb.se Tillväxtverket är ansvarig myndighet för den officiella turiststatistiken och har som uppgift att ta fram och sprida kunskap om kapacitetsutnyttjande.

Richard Berglund, SCB +46 010-479 49 83 richard.berglund@scb.se Anna Warnemo, SCB +46 010-479 42 56 anna.warnemo@scb.se Enhet Kapacitetsutnyttjande: procent Referenstid Kapacitetsutnyttjande: År Datatyp Kapacitetsutnyttjande: Stock Kalenderkorrigerad Kapacitetsutnyttjande: Nej

SCB: Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin Publicerad 2004-08-19 Kapacitetsutnyttjandet inom industrin ökade mellan första och andra kvartalet 2004 med 0,3 procentenheter till 90,8 procent Höjt kapacitetsutnyttjande …sid 5 Detaljhandeln på ny rekordnivå …sid 7 ”I mitten” Aktivitetsindex, som skall spegla den månatliga förändringen av BNP, indikerar en kraftig uppgång i den ekonomiska aktiviteten i Sverige under tredje kvartalet. Under var och en av de tre senaste månaderna Kapacitetsutnyttjandet har funnits som självständig statistikgren hos SCB sedan 1980, men är idag en delprodukt i en större undersökning. År 1998 slogs nämligen de tre separata undersökningarna order och leveranser, lager samt kapacitetsutnyttjande ihop till en undersökning, Mäter hur stor del av företagets eller branschens samlade tillgångar som används vid en given tidpunkt, i termer av kapital, arbetskraft och anläggningar. Högkonjunktur betyder i allmänhet högt kapacitetsutnyttjande i hela ekonomin. 2021-02-19 Industrins kapacitetsutnyttjande 2016 . NV0701 . I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Nummer 2 2 mars 2017 Kommentarer & Analys n Bred uppgång för tjänsteproduktionen Sid 11 n Stabil tillväxt väntas inom EU Sid 23 procent Bruttonationalprodukten, BNP Förändring från föregående kvartal, säsongrensat -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 20162015201420132012 SCB-IndikatorerE K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Sveriges ekonomi ökade SCB gör ett försök att använda blogg i samband med seminarier i konjunkturanalys. Sammanställt av Alf Fyhrlund, mailto:alf The Swedish pulp and paper industry accounts for half of industrial final energy use in Sweden and 2.3 % in EU-27. On the basis of a disaggregated set of physical production data, a Logarithmic Mean Divisia Index decomposition method is applied to disentangle the influence from activity, structure and energy efficiency improvement (EEI) on its fuel, electricity and primary energy use.