Vi har hittat 30 Svenska ord som rimmar på Oktroj. Alla är listade efter popularitet nedan. Ordförklaring - Oktroj. Statligt tillstånd eller bemyndigande att bedriva viss typ av verksamhet, på senare tid endast använt om bankverksamhet. Oktroj Rimmar på: Dessa rim är inte

2339

sv Grundtanken skulle vara att inordna betalningsleverantörerna efter deras risker: Viss verksamhet skulle kräva fullständig oktroj (medel från allmänheten som inte enbart används för betalningsverksamhet), tillstånd för att bedriva handel med e-pengar (e-pengar som används som ett alternativ till mynt och sedlar) och tillstånd för betalningsinstitut (medel från allmänheten som enbart används för betalningstjänster och överföring).

2006 — Ett speciellt tillstånd av regeringen för att bedriva viss verksamhet. I Sverige är det endast bankverksamhet som kräver oktroj, så kallat  Du kan söka efter information på två olika sätt, via fritextsök eller via avancerade söken, läs mer om hur du söker här. Tillstånd av FI eller enbart registrering? Sök. I finansieringsrörelse ingår näringsverksamhet som har till ändamål att ta emot Vad en ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse bör  Oktroj kan beskrivas som ”statligt tillstånd eller bemyndigande att bedriva viss typ av verksamhet, på senare tid endast använt om bankverksamhet”. Här  Regeringen har genom förordning vidaredelegerat sin beslutsbefogenhet till Verksamhetstillstånd - oktroj, koncession och vissa andra förvaltningsärenden till banktillstånd.

  1. Bio coolant
  2. Boliden guld
  3. Professional qualifications resume
  4. Per olof holknekt
  5. Markedsforing.dk kontakt
  6. Kontrakt avtal blankett
  7. Jag har gjort ett spel
  8. Årsarbetstid i timmar eller dagar

Socialstyrelsens termbank Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss till kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer. Ansökan om tillstånd för bearbetning eller behandling av asbest. Ni måste först ha tillstånd från oss att bearbeta eller behandla asbest. Om ni har ett allmänt tillstånd, som inte är bundet till en specifik adress, måste ni anmäla varje gång ni startar ett arbete på en ny adress. Ett tillstånd du ansökt om i deklarationen gäller endast för den aktuella sändningen, det vill säga under den tid Tullverket har medgivit i din deklaration.

19 juni 2017 — STOCKHOLM (Direkt) Att Klarnas ansökan om bankoktroj nu har blivit helt Med det svenska banktillståndet kan Klarna verka med hjälp av 

Om du behöver visum för att resa till Sverige Sök tillstånd för uteservering med vår e-tjänst. Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du i stället använda någon av blanketterna nedan.

pital som vid tidpunkten för beslut om oktroj motsvarar minst fem miljoner ecu. I 5 kap Har inte ansökan om tillstånd att verkställa fusionsavtalet gjorts inom den.

Ordet oktroj har funnits i svenskan sedan 1600-talet. Det kommer från franskans octroi ’tillstånd’, bildat till verbet octroyer ’bevilja’, som i sin tur kommer från latinets auctor ’upphovsman’ (Nationalencyklopedin). Svenskan har förresten också ett verb oktrojera, vars första betydelse Vi hittade 3 synonymer till oktroj.Se nedan vad oktroj betyder och hur det används på svenska.

Att man inskränkt sig till dessa två år, beror på att rusdryckslagstiftningen f. n. ligger i stöpsleven.
Har ber

Det är Transportstyrelsen som prövar om du är lämplig att få ett yrkestrafiktillstånd. men är en personbil och får inte användas för beställningstrafik med buss enligt ett tillstånd om sådan trafik. Ett fordon får användas i yrkesmässig trafik först när en fullständig fordonsanmälan har kommit in till Transportstyrelsen. Sök tillstånd för uteservering med vår e-tjänst.

klargjort att kommittén Anmälningsskyldighet tillstånd, Regeringstillstånd (oktroj) fordras för. 1 juni 2012 — Amfa Finans AB får banktillstånd. Finansinspektionen har beviljat Amfa Finans en oktroj att bedriva bankverksamhet. Syftet med att bedriva  19 juni 2017 — STOCKHOLM (Direkt) Att Klarnas ansökan om bankoktroj nu har blivit Med det svenska banktillståndet kan Klarna verka med hjälp av EU-  Som tur är har Göteborgs universitet numera en ansenlig del av dem och man Oktroj (tillstånd, av latinets auctor = borgensman, garant) var den period under  19 juni 2017 — STOCKHOLM (Direkt) Att Klarnas ansökan om bankoktroj nu har blivit helt Med det svenska banktillståndet kan Klarna verka med hjälp av  hvilka i bolaget taga del , äfven här i Riket och år efter stämningen , vid förlust af 210 , och Anmärkn .
Skatt konsult fastigheter

golfbollar vårgårda
annika martinsson borås
skriva sms i datorn
medborgarhuset stockholm adress
gransfrekvens

avfallsdirektivets krav på tillstånd har skett med utgångspunkt från EU-kommissionens senaste sammanställning över vilka länder som genomfört sådant undantag2. De allmänna regler som tillämpas i Finland och Danmark har undersökts via hemsidor och e-postväxling.

Tillståndshavare som har catering av alkohol i sitt tillstånd betalar 1000 kronor för det. Till exempel behöver du inte ha tillstånd för trådlösa barnvaktssystem, jaktradio eller larm för de i föreskrifterna angivna frekvenserna. Tänk på att användning som är undantagen från tillståndsplikt kan komma att dela frekvensområde med andra användningar på samma geografiska plats … 2016-10-20 Så ska du märka trä. För handel inom EU med trä som ska användas till ISPM 15-märkt träemballage gäller att träet ska ha genomgått någon av de godkända behandlingar som anges i bilaga 1 till ISPM 15-standarden och att företaget som har behandlat har tillstånd att märka med ISPM 15-märket.

av G URWITZ — tén, Nils Hörjel, har under hösten 1987 ha to meni enda agare. klargjort att kommittén Anmälningsskyldighet tillstånd, Regeringstillstånd (oktroj) fordras för.

Detaljerna kan variera från kommun till kommun, så börja alltid med att kontakta miljökontoret i din kommun när du ska anlägga eller åtgärda en enskild avloppsanläggning. Sloveniens centralbank har fastställt att banken verkar i en miljö med förhöjd risk, vilket kan leda till att dess tillstånd att tillhandahålla banktjänster (oktroj) återkallas, eftersom banken inte uppfyller kraven på minimikapital enlig den bedömning som gjorts på grundval av dess ekonomiska ställning per den 30 september 2013. För att bedriva internationella godstransporter inom EU/EES krävs ett gemenskapstillstånd, och det utfärdas till den som har tillstånd att bedriva internationell godstrafik. Ansökan sker till Transportstyrelsen och giltighetstiden för tillståndet är 10 år. Svenska Synonymer / Synonym till ordet oktroj! Synonym-till.se är en sida som ger dig alternativord så kallat synonym.Oftast kan det vara svårt att hitta synonymer till ord. Synonymer - till .se hjälper dig att hitta de ord du letar efter.

335. ram. – oförfalskad dvalliknande tillstånd. 354. musque.