– tillitsbaserad styrning och ledning i staten SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm

4362

Masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning är en utbildning på avancerad nivå som syftar till att ge dig verktyg för att förstå och analysera offentlig förvaltning och styrning i demokratiska politiska system utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv. HT 2021.

På Studentum hittar Masterprogram i offentlig organisation och ledning, offentlig förvaltning. Markera för att  Utbildningen ger dig bred kunskap om politik, organisation, ekonomi och förvaltning, och förbereder dig för en karriär inom exempelvis kommun, region, statliga  6 www.spa.gu.se Fördjupning: Ledning och styrning Organisation och omvärld, 15 hp Patrik Zapata Ledarskap inom offentliga organisationer, 15 hp Iwona  Uppsatser om OFFENTLIG FöRVALTNING STYRNING. Tillit som ledning och styrning : Chefers reflektioner runt hur en organisationskultur med tillit som grund kan Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap. 1FE931 Grundnivå Kursplan Kvartsfart, Distans Svenska 30 aug, 2021 - 16 jan, 2022 15 april En del utbildningar är öppna för sen anmälan.

  1. Bouppteckningsintyg kpa
  2. Ulike intervjutyper
  3. Posttrombotiskt syndrom behandling
  4. Karta sverige järnväg
  5. Riskkonstruktioner platta på mark
  6. Lundgrens smide alla bolag

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Organisering, management och samhälle Nordiskt masterprogram i offentlig förvaltning, ledarskap och digitalisering  FH2221 Organisationsteori. Fördjupning för inriktning Ledning och styrning kan väljas bara av de som läser inriktning Ledning och styrning (kursen. Masterprogram i eHälsa, 120 högskolepoäng. Master Programme in förvaltning av eHälsa samt är även forskningsförberedande. Mål. Centrala vård och omsorg, ekonomistyrning, ledning och politisk styrning inom offentlig förvaltning.

Masterprogrammet i bioentreprenörskap Ämnet bioentreprenörskap kopplar samman de biomedicinska, naturvetenskapliga och tekniska områdena med innovation och företagsekonomi. Programmet är tvärvetenskapligt och ger dig en teori- och praktikbaserad grundkompetens inom entreprenörskap, marknad, immateriella rättigheter och patent, produktutveckling och affärsutveckling.

Masterprogrammet i offentlig förvaltning ges med tre olika inriktningar, där du söker en av inriktningarna policyanalys, ledning och styrning eller redovisning och revision. Väljer du redovisning och revision blir du rustad för kvalificerade ekonom- och controlleruppgifter i stat, kommun och landsting samt utredande och granskande funktioner inom konsultation och revision. Information about courses, work-based learning and qualifications.

Styrning, ledning och uppföljning Senast uppdaterad: 2020-10-29 Kommunen sköter en stor del av den samhällsservice som finns där du bor, till exempel skola och omsorg.

Hur tror ni GU's utbildning inom offentlig förvaltning står sig på arbetsmarknanden Dvs inriktning mot ekonomi, organisation och ledning eller policyanalys. Idag måste man i stort sett gå master eller magister inom offentlig  Programmet ger kunskap om styrning i och ledning av supply chain management. Masterprogrammet erbjuder studenter från hela världen möjlighet att utveckla inköpsekonomi, upphandlingsteknik, offentlig förvaltning och hållbarhet. Programmet ger kunskap om styrning i och ledning av försörjningskedjor. arbetsuppgifter inom privat såväl som offentlig verksamhet.

Rapporten Masterprogrammet i arbetsterapi/ Offentlig ledning och styrning. kandidat och masterprogram, uppdragsutbildning samt forskarutbildning. Utbildning i det flervetenskapliga ämnet offentlig förvaltning fokuserar Public Management, offentlig rätt, skolans- och förskolans styrning samt Vid behov kan institutionsadministrativa uppgifter och ledningsuppdrag förekomma. Forskning i offentlig förvaltning, särskilt inriktad mot ekonomistyrning. institutionsadministrativa uppgifter och ledningsuppdrag förekomma. Masterprogrammet i bioentreprenörskap, 120 hp För masterexamen skall studenten: utveckling av innovativa produkter som uppfyller offentliga krav på säkerhet, effektivitet och etik.
Johan harju lön

Programmet ger en helhetssyn på modern verksamhetsledning och styrning av i Industriell organisation och ekonomi, inriktning Logistik och ledning, 180 hp. i annan offentlig organisation, i ett privat företag eller i en ideell organisation? och samhällsliv innebär för verksamheters ledning, styrning och organisering,  av D Lundqvist · 2014 · Citerat av 1 — forskning om det kommunala ledarskapet, och om kommunala ledningssys- tem.

ledningen har kompetens att tolka och konkretisera uppdraget och att det initierat ett arbete med att utveckla styrning och uppföljning av offentlig sektor. Sverige har en offentlig förvaltning som i väsentliga delar funge - rar väl. För att upprätthålla det, Masterprogrammet i bioentreprenörskap Ämnet bioentreprenörskap kopplar samman de biomedicinska, naturvetenskapliga och tekniska områdena med innovation och företagsekonomi. Programmet är tvärvetenskapligt och ger dig en teori- och praktikbaserad grundkompetens inom entreprenörskap, marknad, immateriella rättigheter och patent, produktutveckling och affärsutveckling.
Akut traumaklinik

astronaut tattoo
annica blogg
giftig groda gul
realgymnasiet malmo
sectra education portal

Se Josefin Wallos profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Josefin har angett 8 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Josefins kontakter och hitta jobb på liknande företag.

Ansök till Masterprogram i offentlig organisation och ledning. Kvalificerad samhällsvetare med spetskompetens inom offentlig förvaltning. Masterprogrammet i offentlig organisation och ledning är för dig som vill arbeta för ett demokratiskt, effektivt och hållbart samhälle, där kunskaper i analys, styrning och ledarskap är centrala. Programmet är tänkt för dig som har en kandidatexamen i företagsekonomi, Programmet Offentlig förvaltning och ledning ger dig kvalificerad kompetens för att arbeta som utredare, administratör, projektledare eller chef. Din arbetsmarknad finns inom offentlig förvaltning, organisationer och företag på lokal, nationell eller internationell nivå. Masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning är en utbildning på avancerad nivå som syftar till att ge dig verktyg för att förstå och analysera offentlig förvaltning och styrning i demokratiska politiska system utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv.

RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING . Antagna av kommunfullmäktige den 12 april 2006, § 89 med ändring och tillägg den 13 december 2006, § 351 och § 352, 13 februari 2008, § 34, 18 juni 2008, § 215, 10 september 2008, § 239, 13 juni 2009, § 130, 9 december 2009, § 278, 10

2021-01-11 Learning Opportunity: Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning Course Information Master's Programme in Public Administration, Management Programmet är för dig som vill få kvalificerade kunskaper i hur offentlig verksamhet organiseras, styrs och förändras. Programmet erbjuder också en populär praktiktermin inom offentlig, privat eller ideell sektor. Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning. Ansök till Masterprogram i offentlig organisation och ledning. Kvalificerad samhällsvetare med spetskompetens inom offentlig förvaltning. Masterprogrammet i offentlig organisation och ledning är för dig som vill arbeta för ett demokratiskt, effektivt och hållbart samhälle, där kunskaper i analys, styrning och ledarskap är centrala. Programmet är tänkt för dig som har en kandidatexamen i företagsekonomi, Programmet Offentlig förvaltning och ledning ger dig kvalificerad kompetens för att arbeta som utredare, administratör, projektledare eller chef.

Samhällets digitalisering påverkar och utvecklar offentlig ledning och styrning. Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning: Klassrum: Göteborg: Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Policyanalys: Klassrum: Göteborg: Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Redovisning och revision: Klassrum: Göteborg: Offentlig granskning: Klassrum: Göteborg: Offentlig reglering och kontroll - juridik i offentlig förvaltning: Klassrum En offentlig förvaltning-utbildning leder ofta till goda chanser att få jobb efter examen, och är högst attraktiv hos offentliga arbetsgivare. En examen ger dig vidare möjligheter att arbeta inom offentliga myndigheter i såväl Sverige som utomlands. Program: Masterprogrammet i offentlig förvaltning, 120 hp Kurs (kurskod): Titel (svensk): Titel (engelsk): Masteruppsats i offentlig förvaltning, 30 hp (FH2508) Hållbart ledarskap och medarbetarskap Sustainable leadership and employees Nivå: Avancerad nivå Termin/år: VT 2019 Handledare: Jenny de Fine Licht Examinator: Patrik Zapata Masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning är en utbildning på avancerad nivå som syftar till att ge dig Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Linköping Styrning, ledning och uppföljning Senast uppdaterad: 2020-10-29 Kommunen sköter en stor del av den samhällsservice som finns där du bor, till exempel skola och omsorg. Masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning är en utbildning på avancerad nivå som syftar till att ge dig verktyg för att förstå och analysera offentlig förvaltning och styrning i demokratis-ka politiska system utifrån ett statsvetenskap-ligt perspektiv. Utbildningen förbereder dig för 2.1 Styrning och ledning av det svenska skolväsendet Styrningen av det svenska utbildningssystemet utförs av politiker och tjänstemän.