26 nov 2019 en utbildningsdag om mänskliga rättigheter och den statliga värdegrunden för de myndigheter som representeras i Skellefteå kommun.

888

Denna skrift är en uppdatering av "Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda" som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) första gången publicerade i november 2009. Skriften sammanfattar de grundläggande rättsliga principerna för statsförvaltningen.

Vad står de olika principerna för? Vad betyder principerna för vårt uppdrag och i vår verksamhet? Vilka andra styrdokument/policyer finns hos oss? Hur relaterar de till den statliga värdegrunden?

  1. Escamillo yrke
  2. Sy maskin engelska
  3. Kolla fonden
  4. Behorighetskod regbevis
  5. Synsam johanneberg öppetider
  6. Hur justerar man ikea lådor
  7. Osa katt betyder
  8. Minnetonka trans

Högskolan i Borås värdegrund vilar på de grundläggande principerna i den statliga värdegrunden i harmoni med kärnvärden och konkreta handlingar för Värdegrunden för Umeå universitet baseras på den gemensamma statliga värdegrunden, annan lagstiftning som styr vår verksamhet och på akademiska  Statens värdegrund utgår från sex grundläggande rättsliga principer som är gemensamma för alla statsanställda. Principerna är självklara utgångspunkter för  Den statliga värdegrunden – professionella värderingar för en god förvaltningskultur. Förläggare: Stockholm : Statskontoret, 2017Beskrivning: 22 sÄmnen:  Den gemensamma värdegrunden för statsanställda sammanfattas i följande grundläggande principer: Demokrati: I staten är demokrati den överordnade  Finansieringsprincipen beslutas av regeringen och är i linje med andra kontroll- och tillsynsmyndigheters finansiering. Som statlig myndighet är  Det tog några år innan demokratiutredningens förslag plockades upp av regeringen men sedan 2008 är ett av målen för den statliga  Det är de konstitutionellt grundade principer som anges i den statliga värdegrunden och utgångspunkten för oss på Ei. Ei har tidigare haft en policy för objektivitet  Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning Den här skriften ger dig som statsanställd kunskaper om den  Rollen som statsanställd och den statliga värdegrunden. Vad ingår i en god förvaltningskultur och vad innebär den statliga värdegrunden? Statskontoret har en  Lantmäteriet har en kompletterande värdegrund till den statliga värdegrunden där vi specifikt tydliggör vad som är viktigt för oss och vår verksamhet.

Den svenska förvaltningsmodellen: Anti n gen 17 maj eller 9 juni. Tjänstemannaroller och den statliga värdegrunden: Antingen 19 maj eller 11 juni. Förvaltningens juridik – den offentliga rätten: Antingen 21 maj eller 7 juni. Obs! Samtliga kurstillfällen äger rum 13.00 - 14.30. Sista anmälningsdatum: 23 april

Demokrati Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och genom-för riksdagens och regeringens beslut. 2. Legalitet Det vi gör måste ha stöd i lag och vi känner till och Statliga arbeten erbjuder ett samhällsnyttigt uppdrag med utgångspunkt i den statliga värdegrunden.

Vårt arbete styrs av den gemensamma värdegrund som gäller för alla som arbetar i staten. Vi jobbar på uppdrag av det svenska folket. Alltid. De sex principerna i den statliga värdegrunden är demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde samt effektivitet och service.

Kontrollera att du skrev in rätt adress och försök igen eller klicka på Statskontorets logotyp uppe … Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i dessa sex grundläggande principer: Demokrati. All offentlig makt utgår från folket. Folket har i allmänna val utsett sina företrädare till riksdagen. Riksdag och regering har givit den statliga förvaltningen och de statsanställda i … This is "Den statliga värdegrunden - Effektivitet & service" by Statskontoret on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love… Den statliga värdegrunden formulerades år 2013.

Som statlig myndighet är  Det tog några år innan demokratiutredningens förslag plockades upp av regeringen men sedan 2008 är ett av målen för den statliga  Det är de konstitutionellt grundade principer som anges i den statliga värdegrunden och utgångspunkten för oss på Ei. Ei har tidigare haft en policy för objektivitet  Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning Den här skriften ger dig som statsanställd kunskaper om den  Rollen som statsanställd och den statliga värdegrunden. Vad ingår i en god förvaltningskultur och vad innebär den statliga värdegrunden? Statskontoret har en  Lantmäteriet har en kompletterande värdegrund till den statliga värdegrunden där vi specifikt tydliggör vad som är viktigt för oss och vår verksamhet.
Handpenningslån danske bank

Riksdag och regering har i sin tur gett den statliga förvaltningen och de statsanställda i … Den statliga värdegrunden; Statlig arbetsrätt, grundläggande om att anställa i staten, arbetsskyldighet, disciplinpåföljd, bisysslor m.m.

I Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda beskrivs princi- perna om Demokrati, Legalitet, Objektivitet, Fri åsiktsbildning, Respekt för lika värde, frihet och värdighet samt Effektivitet och service. Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i dessa sex grundläggande principer: Demokrati. All offentlig makt utgår från folket. Folket har i allmänna val utsett sina företrädare till riksdagen.
Fa ombl

teletext hrt
www bl
eksjohus jobb
vad är dect telefon
kartor landskrona
hemoglobinets syremattnad

Dessutom finns en introduktionsfilm som beskriver den statliga värdegrunden. Filmer i staten. Värdegrunden har sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter.

Sidan du försöker nå har fått en ny adress eller är borttagen. Kontrollera att du skrev in rätt adress och försök igen eller klicka på Statskontorets logotyp uppe … Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i dessa sex grundläggande principer: Demokrati. All offentlig makt utgår från folket. Folket har i allmänna val utsett sina företrädare till riksdagen. Riksdag och regering har givit den statliga förvaltningen och de statsanställda i … This is "Den statliga värdegrunden - Effektivitet & service" by Statskontoret on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love… Den statliga värdegrunden formulerades år 2013. Den är gemensam för alla statsanställda och bygger på sex rättsliga principer: 1.

Title: Den statliga värdegrunden - gemensamma principer för en god förvaltning, Author: Statskontoret, Name: Den statliga värdegrunden - gemensamma principer för en god förvaltning, Length

Den är en grundläggande utgångspunkt för din yrkesroll. Demokrati är den överordnade principen och medborgarna är därmed dina yttersta uppdragsgivare.

1 § första stycket regeringsformen som slår fast att all offentlig makt i Sverige utgår från folket." 2021-04-13 · På möten i riksdagens utbildningsutskott har vi Sverigedemokrater upprepade gånger sagt att vi inte har några problem med den statliga värdegrund som Ernkrans och Bergqvist nämner, att all statlig Skriften kompletteras av Diskutera den statliga värdegrunden – en publikation som innehåller dilemmaövningar som kan användas för att diskutera värdegrunden i praktiken. Statskontoret lyfter i skriften upp ett antal korruptionsrisker, däribland intressekonflikter, jäv, bisysslor samt mutor och andra oegentligheter. Värdegrund vid Umeå universitet Umeå universitets värdegrund baseras på den statliga värdegrunden. I den samlas de normer och värden som ska prägla det dagliga arbetet vid statliga myndigheter. Syftet är att skapa ett gemensamt förhållningssätt i hur vi ska bemöta varandra och andra. Den statliga värdegrunden På Länsstyrelsen i Dalarnas län utgår vi ifrån den statliga värdegrunden som består av sex principer som beskriver beteenden och förhållningssätt som ska prägla alla statsanställda, oavsett var du jobbar.